Previous slide
Next slide

Duurzaamheid

We zijn ons bewust van de footprint die we achterlaten op het milieu en hebben duurzaam ondernemen verweven in al onze activiteiten. Naast een lagere belasting op het milieu zien we verduurzaming ook als kostenbesparing en dat is voordelig voor u.

Omgevingsbewust ondernemen staat hoog in het vaandel, al onze medewerkers onderstrepen dit. Met elkaar denken we dagelijks aan slimme oplossingen om het aantal ‘lege’ kilometers te beperken en houden we rekening met de hoogste milieunormen bij de aanschaf van nieuwe voertuigen bijvoorbeeld. Ook hierbij geldt, ‘wat soms zo simpel oogt is niet altijd eenvoudig’. Zuinig rijden en regelmatige controle van bandenspanning zijn voor onze chauffeurs een routine geworden. Een kleine moeite met grote effecten op het gemiddelde brandstofgebruik.

Lean & Green + 1e star

Als beloning op de maatregelen die wij hebben getroffen om onze transporten duurzamer te maken, hebben wij de Lean & Green Award mogen ontvangen. Enige tijd gelede hebben we daar ook de eerste ‘star’ voor mogen ontvangen als een van de weinige containervervoerders in Nederland.

Lean & Green is een CO2-reductieprogramma dat organisaties stimuleert om te groeien naar een hoger duurzaamheidsniveau. Het volgende doel is het behalen van de tweede ‘star’ waarbij we continue streven naar de vermindering van onze uitstoot.

Duurzame energie – zon op dak

Met de bouw van het huidige warehouse en de voorziene uitbreiding in de toekomst is het uitgangspunt dat de volledige dakoppervlakte geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen. Het doel is om volledig zelfvoorzienend te zijn in de energiebehoefte en het overschot terug te leveren aan het net.

Wagenpark volledig Euro-6

Het volledige wagenpark is uitgerust volgens de geldende EURO-6 norm waarmee de extra belasting van de brandstof ten opzichte van benzine wordt gereduceerd. Het is niet alleen een verplichting sinds 2015 maar ook een uitdaging geworden om alle nieuwe voertuigen nog schoner te krijgen. Momenteel onderzoeken we de mogelijkheden om een volledig elektrisch uitgevoerd voertuig in te zetten voor de bewegingen tussen onze klanten en het warehouse op het eigen industrieterrein.

Eco-combi’s / LZV’s

Voor het binnenlandse vervoer van zeecontainers maken we tevens gebruik van LZV’s (Lange Zware Vrachtvoertuigen). LZV’s leveren een grote bijdrage aan het efficiënter en duurzamer maken van het goederenvervoer. Een LZV of eco-combi kan namelijk de CO2-uitstoot van het zware wegtransport fors verminderen: er zijn minder voertuigen nodig om meer goederen te vervoeren. Momenteel is Europese wetgeving in de maak om ook meer mogelijkheden te creëren op het Internationale vervoer. 

HVO100 tanken als volgende stap in CO2 reductie

Naast de bouw en ingebruikname van een transformatorhuis op eigen terrein is de volgende stap genomen in de CO2 reductie. Binnen onze ambities om de CO2 uitstoot te reduceren is de overstap naar HVO100, 100% ‘Hydrotreated Vegetable Oil’, een goed alternatief voor elektrisch rijden.

Inmiddels zetten we de biobrandstof in voor onze vrachtwagens welke pendeldiensten verzorgen op het industrieterrein ‘De Rietdijk’ en naar een externe locatie van een van onze opdrachtgevers. HVO100 wordt gemaakt van afgewerkte plantaardige oliën en restafval. Er komt geen druppel fossiele aardolie meer aan te pas. Hierdoor is HVO een fossiel vrije en hernieuwbare brandstof met grote voordelen op het gebied van duurzaamheid.

Investeren in een schonere toekomst

Het reduceren van uitstoot vraagt om investeringen in een schonere toekomst. Met het transformatorhuis is het mogelijk geworden om alle interne transportmiddelen en gerobotiseerde stellingen in het warehouse volledig te elektrificeren. Daarnaast beschikken we zo in de toekomst over voldoende laadcapaciteit voor de eerste elektrische vrachtwagens.

Het tanken van HVO100 biedt een directe reductie van 90% (well-to-wheel) van de CO2 uitstoot op de uitgevoerde transporten. Daarnaast reduceren we hiermee de uitstoot van schadelijke emissies zoals fijnstof, stikstof en zwavel. Ook is de brandstof nagenoeg geurloos en goed biologisch afbreekbaar.

Uitstoot en milieu belasting inzichtelijk volgens de hoogste standaarden

We maken gebruik van BigMile en diverse andere tools om tot op ritniveau inzichtelijk te maken wat onze eigen, maar ook uw, CO2 footprint is. Hiermee kunnen we u ook de juiste data aanleveren om uw containertransporten inzichtelijk te maken en te rapporteren aan uw klanten.

Hiermee zijn we ook voorbereid en in de toekomst compliant aan de CSRD-wetgeving die aanstaande is en zijn we in staat om onze CO2-data te delen in de volledige sypply chain.

Scroll naar boven