Previous slide
Next slide

Algemene voorwaarden

Op al onze werkzaamheden zijn, afhankelijk van de aard van de werkzaamheden van toepassing;

  • Vervoerwerkzaamheden: De algemene vervoerscondities 2002 (AVC 2002), gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsbank te Amsterdam en Rotterdam, ingeval van grensoverschrijdend vervoer over de weg in aanvulling op het CMR-verdrag.
  • Vervoer van zeecontainers: De Zeecontainervervoervoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsbank te Rotterdam op 1 mei 2005 onder nr. 46/2005.
  • Overige werkzaamheden: Op onze werkzaamheden waarop de bovengenoemde voorwaarden niet van toepassing zijn, zijn de Logistieke Service Voorwaarden (LSV) 2014, exclusief arbitrageclausule, zoals gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Rotterdam op 2 april 2014 onder nummer 28/2014 van toepassing.
  • Betalingen: Voor alle betalingen gelden de Transport en Logistiek Nederland algemene betalingsvoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage op 2 juli 2002, aktenummer 69/2002.

Met betrekking tot bovenstaande voorwaarden is steeds de laatst gedeponeerde versie van toepassing. De voorwaarden zijn aan u of bij het sluiten van de overeenkomst ter hand gesteld en zijn ook hier beschikbaar.

Scroll naar boven